ඩෙංගු වලින් තොර හෙට දවසක් නීරෝගිමත් ශ්‍රී ලංකාවක්

දකුණු කොරියාවේ දැවැන්තම සමාගමක් වන Hyundai Wacortec සමාගමේ ශ්‍රී ලංකාවේ  අලෙවි නියෝජිත සමාගම වන Hyundai Wacortec Lanka සමාගම සමග එකතු වී ජීවිතය ජයගන්න මෙන්න ඔබට කදිම අවස්ථාවක්.

 

අප සමාගම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක් වන මාරාන්තික වකුගඩු රෝගය නිවාරණය සඳහාම නිෂ්පාදිත Hyundai නීරෝගා ජල පිරිසිදුම්කරණ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපලට හඳුන්වා දී අලෙවි කිරීම දැනටමත් සිදුකෙරේ.

 

 

අප සමාගම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ මාරාන්තික ඩෙංගු රෝගය පාලනයකර නිවාරණය කිරීම සඳහාද දකුණු කොරියාවේ Bio Trap සමාගම මගින් ශ්‍රී ලංකාව් සඳහාම නිෂ්පාදිත

Bio Trap UV LED Black Hole Plus

 

Bio Trap UV LED Air Clean Plus

 

නිෂ්පාදනයන් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපලට හඳුන්වා දී අලෙවි ප්‍රවර්ධනය හා අලෙවි කිරීම දැන් සිදුකෙරේ.

දකුණු කොරියාවේ සේවය කරන ඔබට ලැබෙන මාසික වැටුපට අමතර ආදායමක් දකුණු කොරියාවේදීම උපයන්න පුලුවන්නම් එයට ඔබත් කැමතිද?

 

Hyundai Wacortec Lanka සමාගම මගින් දකුණු කොරියාවේ සිටින ආදරණීය ශ්‍රී ලංකිකයින්  සැම වෙත මෙම නිෂ්පදනයන් හඳුන්වාදීම හා අලෙවිකිරීම සඳහා දකුණු කොරියාවේ සෑම නගරයකින්ම අලෙවි නියෝජිතයින් බඳවා ගැනීම දැන් සිදුකෙරේ.

Hyundai Wacortec Lanka සමාගමේ දකුණු කොරියාවේ වරලත් අලෙවි හා බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයකු වීම සඳහා පහත Link එක CLICK කර අප ආයතනයේ ලියාපදිංචි වී ආකර්ෂනීය ඉහල කොමිස් මුදල් සහ විශේෂ වරප්‍රසාද රැසක් ලබාගනිමින් ජීවිතය ජයගන්න.

Click Here For Register as a Dealer